Tìm ứng viên nhanh
Tìm ứng viên theo ngành nghề
Tìm ứng viên theo địa điểm
TOP ứng viên
Tên ứng viên
Địa điểm
Mức lương
Ngày sinh
Kinh nghiệm
Điện thoại liên hệ
Thành Phố HCM
Thỏa thuận
01/11/1991
2 - 3 năm
0932788967
Thành Phố HCM
7- 10 triệu
18/08/1996
1- 2 năm
0523360596
 
Th?nh vi?n: 622 | Tin tuy??n d??ng: 394 | Tin ??ng tuy??n: 2 | Doanh nghi??p tham gia: 306 | Hotline h? tr??:
? Copyright ViecLamAbc.Com